موانع زندگی من چیست؟

ایستاده روی پل چوبی

شاید بدون درنگ پاسخ به‌عنوان مقاله این باشد که خودمان مانع اصلی هستیم و وقتی می‌گوییم خودمان، منظور نوع رویکردمان به زندگی است. اینکه چطور به تغییر و آنچه مقابلمان است توجه می‌کنیم و در مواقع نیاز، ادامه می‌دهیم یا جهت عوض می‌کنیم....

چطور بحث‌وجدل را به گفت‌وگویی لذت‌بخش تبدیل کنیم؟

دو دوست در ساحل

برای من هم کم پیش نیامده که وارد بحثی شوم که انتخاب نکرده باشم. بگومگوهای تکراری، دفاع از عقیده‌های شخصی و باور به درست بودنشان یا حتی مخالفت صرف با دیدگاه تو. دلایل این‌چنینی که لذت گفت‌وگو را از بین می‌برد. البته گاهی (و به انتخاب شخصی) این بحث‌های می‌تواند دلیل بر استحکام رابطه شود و البته آغازگر گفت‌وگوی شیرین دیگری شود....

یافتن وضوح (شفافیت)؛ دلیل وجودی باغ عدن

انتخاب جاده در کوهستان

مدتی است که به دلایل فعالیت‌هایم فکر می‌کنم. سعی می‌کنم با پرسش‌های کلی و جزئی، چرایی کارم را مشخص کنم. البته این روندی است که تقریباً هرسال انجام می‌دهم و حتی سال گذشته هم در همین‌جا مطرح کردم و بازخورد گرفتم. دلیل وجودی باغ عدن چیست؟ آیا اصلاً بودن چنین چیزی برای کسی فایده‌ای دارد؟ چرا کسی باید علاقه‌ای به نوشته‌ها، ویدیوها یا کارگاه‌هایم داشته باشد؟ پرسش‌های بالا، تنها بخشی از پرسش‌هایی است که برای واضح شدن دلیل وجودی کارم (باغ عدن) از خود می‌پرسم. در چند سال گذشته که به‌نوعی انتخاب کرده‌ام تاجور دیگری زندگی کنم، به‌تناسب آن،...