موانع زندگی من چیست؟

ایستاده روی پل چوبی

شاید بدون درنگ پاسخ به‌عنوان مقاله این باشد که خودمان مانع اصلی هستیم و وقتی می‌گوییم خودمان، منظور نوع رویکردمان به زندگی است. اینکه چطور به تغییر و آنچه مقابلمان است توجه می‌کنیم و در مواقع نیاز، ادامه می‌دهیم یا جهت عوض می‌کنیم....

چگونه گذشته را فراموش کنم؟ (حفظ یا حذف گذشتهٔ ناخوشایند)

مردی میان غروب آفتاب و طلوع مهتاب در ساحل ایستاده

غم گذشته و نگرانی از آینده، دو مانعی است که دلیل لذت نبردن از حال می‌شود. شاید تعدادی از ما، همان‌هایی که همین لحظه در حال خواندن این نوشته هستیم، یاد گذشته‌ای ناخوشایند باشیم و در فکر اینکه کاش راهی برای حذف آن وجود داشت. چرا می‌خواهیم گذشته را حذف کنیم؟ هرکسی دلیلی برای حذف گذشته دارد. ممکن است یکی تجربهٔ تلخی در رابطه‌ای داشته، دیگری گرفتاری‌های مالی و شرایط ناخوشایند داشته و شخص دیگری با بیماری روحی و جسمی به چالش...

توجه چیست؟

سنجاقک قرمز روی غنچهٔ گل

توجه کردن فعالیتی است برای مکث کردن، تأمل یا اختصاص ذهن به رویداد یا چیزی مهم. از کودکی و از زمان مدرسه ما را به توجه کردن هدایت کرده‌اند اما هیچ زمینه‌ای برای یادگیری آن پیشنهاد نداده‌اند. یاد گرفته‌ایم کسی توجه ما را نیاز دارد به او نگاه کنیم یا بشنویم؛ اما آیا نگاه کردن ما همان دیدنی است که او انتظار دارد یا شنیدنمان همان چیزهایی را می‌شنود که او می‌خواهد؟ توجه، مهارتی است که پیش‌زمینهٔ تمام مهارت‌های زندگی است. همراهِ توجه، حضور در لحظه می‌آید. با توجه، انتخاب شکل می‌گیرد. از توجه، کیفیت زندگی پدیدار می‌شود. درواقع...

در مشکلات به چه چیزی باید توجه کرد؟

زیر سطح آب

از دیروز چندین پیغام گرفته‌ام که هرکدام از افرادی بود که شرایط ناخوشایندی از خود را توصیف می‌کردند. شرایطی که به گفتهٔ آن‌ها توسط دیگری پدیدار شده و آن‌ها را محکوم‌به پذیرش ساخته است. ولی نکته‌ای که در تمامی آن‌ها مشترک بود، پذیریش شرایط فعلی و مقصر دانستن فرد مقابل بود. چه چیزی برای توجه وجود دارد؟ درون مشکل‌ها و ناخوشنودی‌ها نکتهٔ مهمی وجود دارد که در بیشتر مواقع اهمیت خود را از دست می‌دهد و آن‌قدر تحت تأثیر ناراحتی قرار می‌گیرد که به‌سختی نمایان می‌شود. آن نکتهٔ مهم این است که از خود بپرسیم، در پس مشکل چه...

توجه؛ فرصتی برای یادگیری، رشد و آگاهی

بالای ابرها

  آنچه دلیل یادگیری، شناخت و آگاهی از خود و پیرامونمان می‌شود، توجه به جزئیات است. درواقع هرلحظه و در هر شرایطی، موارد بسیاری برای توجه کردن وجود دارد و تصمیم انتخاب آن مقابلمان است. توجه به قسمت آموزنده یا بخش منفی و مخرب آن. همین هفتهٔ گذشته و در کارگاه «موانع رسیدن به شغل بامعنی» بود که بار دیگر تمرینی از همین نوع مقابلم گذاشته شد. تمرینی که با صحبت‌های یکی از مهمان‌ها، در ذهنم ماند. در آغاز کارگاه هرکدام از شرکت‌کننده‌ها تعریف و دیدگاه خود از «شغل بامعنی» را مطرح می‌کرد. از نگاه آن‌ها شغل بامعنی ویژگی‌هایی...