یافتن وضوح (شفافیت)؛ دلیل وجودی باغ عدن

انتخاب جاده در کوهستان

مدتی است که به دلایل فعالیت‌هایم فکر می‌کنم. سعی می‌کنم با پرسش‌های کلی و جزئی، چرایی کارم را مشخص کنم. البته این روندی است که تقریباً هرسال انجام می‌دهم و حتی سال گذشته هم در همین‌جا مطرح کردم و بازخورد گرفتم. دلیل وجودی باغ عدن چیست؟ آیا اصلاً بودن چنین چیزی برای کسی فایده‌ای دارد؟ چرا کسی باید علاقه‌ای به نوشته‌ها، ویدیوها یا کارگاه‌هایم داشته باشد؟ پرسش‌های بالا، تنها بخشی از پرسش‌هایی است که برای واضح شدن دلیل وجودی کارم (باغ عدن) از خود می‌پرسم. در چند سال گذشته که به‌نوعی انتخاب کرده‌ام تاجور دیگری زندگی کنم، به‌تناسب آن،...

چگونه از میان انتخاب‌های متعدد، یکی را برگزینیم؟

کتابخانهٔ مینیمال

هرروز که می‌گذرد، بیشتر متقاعد می‌شوم که زندگی ما سراسر انتخاب است. از انتخاب‌های پایه و اساسی که زندگی را به‌جای زندگانی برمی‌گزینیم تا اینکه چه خوریم و چه پوشیم. به نظرم این گفته کاملاً درست است که ما نتیجهٔ انتخاب‌های خودمان هستیم. از جایی که مسئولیت انتخاب‌های خود را به عهده می‌گیریم و دیگر خانواده و اطرافیان برایمان تصمیم نمی‌گیرند، به‌اصطلاح خود «مصلحت» خود را می‌سنجیم و آن را اساس انتخاب‌هایمان قرار می‌دهیم. در طول سال‌ها که بزرگ‌تر می‌شویم، متوجه می‌شویم که گزینه‌های ما بیشتر و به همان شکل انتخاب‌هایمان دشوارتر می‌شود. در کودکی گزینه‌های کمتری برای خوراک،...

انتخابی میان همدردی یا هم‌دلی

همدردی یا هم‌دلی

ازآنجایی‌که این روزها اتفاقات بسیاری در اطرافم می‌گذرد، بسیار درگیر انرژی غالب جامعه شده‌ام و مسیر زندگی کردنم مختل شده است. متوجه شده‌ام که من نیز از اطرافیان و شرایط آن‌ها بسیار تأثیر می‌گیرم. این هم شاید ویژگی افراد حساس یا به توصیف دیگران شامل افراد تأثیرگذار باشد؛ یعنی هرچه میزان تأثیرگذاری‌ات بیشتر باشد، به همان اندازه احتمال تأثیرپذیر بودنت نیز وجود دارد. البته این‌یک تئوری است که این روزها در سرم می‌چرخد. بخشی از این تأثیرپذیری و اخلال درروند زندگی، غیرمستقیم و توسط اخبار است. خبرهایی که ماهیتشان مثبت نیست و بسته به اهمیت و فراگیری آن در...

برای رشد و یادگیری از خود، به انتخاب‌های ناخوشایند توجه کن

قطب نما در دست

به تهران می‌آمدیم. موژان با دوستش قرار داشت و من هم به دعوت او و برای استراحت (تنوع محیط کاری) همراهش آمدم. کافهٔ محل قرار او را نمی‌شناختم و طبق معمول این مواقع، از نقشه کمک گرفتم. تازگی چند باری است که وِیز را جایگزین نقشهٔ گوگل می‌کنم و تا حدی هم از آن لذت می‌برم. بااینکه رابط کاربری‌اش کمی گیج‌کننده است و حین رانندگی چندان فرصتی برای دیدن و فهمیدن شکلک‌های جدید نداری، اما کاربردش سرراست است....