چرا برای یادگیری باید مبتدی شوم؟

زندگی مشکلی نیست که باید حل شود، بلکه واقعیتی است که باید تجربه شود. – سورن کییرکگور سال گذشتۀ میلادی گواهینامۀ رانندگی اماراتم بعد از ۱۰ سال باطل شد. حدود سه‌سالی که در دوبی زندگی می‌کردم، به‌جز چندماه اول، تقریباً تمام جابه‌جاییم با ماشین بود و در زمان کوتاهی مسیرها را سریع یادگرفتم و به قولی در دوبی مستقر شدم. امسال به واسطۀ نداشتن گواهینامه و نگرفتن گواهینامۀ بین‌المللی، برای اولین بار نه ماشین…