آینده

بعد از گذشته و حال، اکنون به سراغ آینده می‌رویم. آینده‌ای که هرلحظه فرامی‌رسد و بعد از لحظه‌ای به گذشته تبدیل می‌شود.

البته در قانون کوانتوم، گذشته و آینده‌ای وجود ندارد چون زمان این‌چنین نیست و تمام رخدادها در یک لحظه اتفاق می‌افتد. اما ازآنجایی‌‌که ما در دنیای سه‌بعدی هستیم که اتفاقاً زمان بازهٔ مشخصی دارد، آینده مفهوم دیگری پیدا می‌کند و اهمیت آن نیز گاه دوچندان می‌شود.

اما گاهی رویکرد نگاه به گذشته و برنامه‌ریزی برای آینده، کارکردش را از دست می‌دهد و به‌جای اینکه بتوانیم از گذشتهٔ خود درس بگیریم و برای آیندهٔ مطلوب آماده شویم، بیشتر افسوس گذشته را می‌خوریم و نگران آینده می‌شویم.

در این قسمت تمرین، می‌خواهیم به آیندهٔ مطلوبمان توجه کنیم و سعی کنیم از اطلاعاتی که از آیندهٔ خود به‌دست می‌آوریم، در زمان حال استفاده کنیم.