حرف آخر

من برای ساختار کارگاه و تمرین‌های موضوع «یافتن توانایی‌های شخصی»، زمان بسیاری گذاشتم و سعی کرده‌ام تمام چیزهایی که می‌تواند به تو در جهت شناخت توانایی‌هایت کمک کند را آماده کنم.

ازآنجایی‌که می‌دانم لذت یافتن شغل ایده آل چگونه است، ازاین‌رو بسیار مشتاقم تا تو هم این تجربه را داشته باشی.

معتقدم اگر هرکسی کار خودش را انجام دهد، دنیا جای بهتری خواهد شد.

آیدین حبیبی
مرداد ۱۴۰۱