چطور بود؟

خوشحالم که به اینجای تمرین رسیده‌ای. امیدوارم که پاسخ‌هایت برای هرکدام از تمرین‌ها لذت‌بخش بوده و حتی در بعضی از آنها، شگفت‌زده شده باشی.

حال زمان آن رسیده تا جواب‌ها را جمع‌بندی کنی. ممکن است در حین انجام تمرین‌ها متوجه تکرار موضوعی شده باشی و از تکرار آن، به یافته‌های جدیدی رسیده باشی.

ممکن است مهارت، علاقه یا استعدادی در تمرین‌های متفاوتی مدام تکرار شده باشد. این موضوع بسیار مهم است. اگر این‌چنین است، بهتر است که به آن موضوع اهمیت ویژه‌ای بدهی. اگر هم این موضوع در کاروزندگی‌ات جاری است، شاید زمان آن رسیده باشد که تعهد جدی‌تری به آن بدهی.

نویسندهٔ کتاب The Genius Zone معتقد است که به‌طورمعمول، ما حدود ۹۰ درصد از منابعمان (وقت، پول و انرژی) خود را روی چیزهایی غیر از دستهٔGenius Zone می‌گذاریم و تنها ۱۰ درصد از منابع را به‌کار(هایی) که به آن علاقه داریم، اختصاص می‌دهیم. تصور کن که اگر این عدد بیشتر شود و بتوانی کم‌کم آن را از ۱۰ درصد افزایش دهی.

اگر هنوز نمی‌توانی به جمع‌بندی مشخصی برسی و ارتباطی بین پاسخ‌ها پیدا کنی، چند روزی به خودت فرصت بده و جواب‌ها را دوباره و چندباره مرور کن. گاهی اتفاق‌های بزرگ در ناخودآگاه و زمانی که مستقیم به آن فکر نمی‌کنی، پدیدار می‌شود. ممکن است زمان‌هایی که از خواب بیدار می‌شوی، به‌خصوص چند دقیقهٔ اول که هنوز در خواب‌وبیداری هستی، اطلاعات، تصویر یا پاسخی در ذهنت باشد. آنها را جدی بگیر و قبل از اینکه از خاطرت بروند، درجایی یادداشت کن.