اگر می‌شد، چه می‌شد؟

این آخرین پرسش در این مرحله است.

آیا خاطرت هست از آرزویی برای کسی تعریف کنی و در آخر بگویی «اگر می‌شد، چی می‌شد؟».

این پرسش دقیقاً به همین موضوع مرتبط است. آرزو یا فکرهایی که تنها در شرایط بدون محدودیت (رؤیاپردازی)، به خودت اجازه می‌دهی که به آن فکر کنی و زمان‌هایی که منطقی می‌شوی، تصویرش ممکن نیست. چون با محدودیت ذهنی و بر اساس شرایط فعلی، انجام آنها ممکن نخواهد بود.

ولی رؤیاپردازی هزینه‌ای که ندارد! در عوض بسیار هم لذت‌بخش است و همچنان منبعی الهام‌بخش و آموزنده برای یافتن علاقه‌هایمان است.

آخرین بار کِی بود که چنین جمله‌ای را با خودت یا دیگری تکرار کردی؟

خاطرت هست که چه آرزوی کردی؟

  • آیا علاقه‌ای هست که می‌دانی با انجامش بسیار لذت خواهی برد ولی از شروعش طفره می‌روی؟
  • یا کاری هست که گمان می‌کنی توانایی انجامش را نداری و ازاین‌رو، جسارت فکر کردن به آن را هم از دست داده‌ای؟

چند لحظه‌ای به این پرسش‌ها توجه کن و ببین آیا موارد مشابهی از گذشته تاکنون بوده؟