به‌جا گذاشتن چیزی از خود

زمانی که به آینده می‌اندیشی، چه چیزی است که تو را برای رسیدن به آن ترغیب می‌کند؟ آیا انتظاری از خودت داری که کاری را برای دیگران انجام داده باشی؟ مانعی را از مقابل عده‌ای برداشته باشی؟ یا کاری را برای گروهی ساده کرده باشی؟

  • دوست داری که چه چیزی از تو به‌جامانده باشد؟
  • دوست داری تو را با چه ویژگی‌هایی به ‌یاد بیاورند؟
  • دوست داری که چه‌کاری را به سرانجام رسانده باشی؟

به این پرسش‌ها چنددقیقه‌ای فکر کن و ببین آیا ایده‌ای برایت نمایان می‌شود. اگر متوجه شدی که فعلاً نکته‌ای به ذهنت نمی‌رسد و نمی‌دانی که چه کاری می‌توانی برای دیگران انجام دهی، پرسش را از خودت بپرس و ببین که اگر بخواهی برای خودت کاری انجام دهی، آن کار چه خواهد بود.

فراموش نکن، که هرکسی در این دنیا نیاز دارد که کار خودش را پیدا کند و انجام دهد. اما ابتدا شاید لازم باشد که خودت را آماده و سلامت نگه‌داری تا بتوانی به دیگری کمک کنی.