دغدغه؛ چیزی که برای خودت مهم است

آیا فعالیتی در دنیا وجود دارد که دغدغه‌ات باشد. چیزی که به آن هرروز فکر می‌کنی. کاری که فکر می‌کنی از توانت خارج است و به این دلیل قدمی هم برای آن برنمی‌داری.

آیا شرایطی هست که فکر می‌کنی رویکرد یا راه‌حلی برای آن داری که می‌تواند زندگی را برای عده‌ای راحت‌تر کند؟

مشخصات این دغدغه را ترسیم کن. راه‌حل خودت را نیز شفاف بنویس. اولین قدم برای این کار که اتفاقاً ممکن است بسیار هم کاربردی باشد و آیندهٔ بسیاری را تحت تأثیر قرار دهد، از همین واضح کردن دغدغه شکل می‌گیرد.

زیاد به توانایی انجامش فکر نکردن. ممکن است بعد از واضح شدن دغدغه، افراد دیگری نیز دغدغهٔ مشابهی داشته باشند که تو را در این مسیر همراهی کنند.

ممکن است این دغدغه جوری باشد که بعد از شروع آن فکر کنی که این دقیقاً همان کاری است که باید مدت‌ها پیش آن را انجام می‌دادی.

چه مشکلی در حال یا آیندهٔ دنیا وجود دارد که توجه تو را به خود جلب می‌کند؟ آسیب‌های محیط‌زیست، مشکلات منابع آب و غذا یا فراهم کردن آگاهی برای عدهٔ بیشتر، چند نمونه از این دغدغه‌هاست.

از خودت بپرس که دغدغهٔ من چیست؟