شبکه‌های اجتماعی

ممکن است اطلاعات زیادی در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بگذاریم و با پیشرفت هوش مصنوعی، بیش ازآنچه که فکر می‌کنیم، این شبکه‌ها ما را می‌شناسند. گاهی حتی بیشتر از خودمان.

  • اینکه می‌دانند ممکن است از چه نوع خواننده‌ای خوشمان بیاید.
  • اینکه می‌دانند چه ویدیوی ممکن است برایمان جالب باشد.
  • یا حتی می‌توانند ارتباط میان دوستان، علاقه‌ها و سلیقه‌ها را حدس بزنند.

در این مرحله، به شبکه‌های اجتماعی که بیشتر در آن وقت می‌گذرانی، سر بزن و به پرسش‌های زیر توجه کن:

  • چه موضوعاتی را دنبال می‌کنی؟
  • به‌غیراز دوستانت، چه کسانی را دنبال می‌کنی؟ ویژگی‌های این افراد چیست؟
  • توجهت به چه چیزهای جلب می‌شود؟ (کار، فعالیت، مهارت و…)
  • چه استفاده‌ای از شبکهٔ اجتماعی می‌کنی؟

آیا شبکهٔ اجتماعی برایت منبع الهام است یا نقطهٔ تضعیف روحیه و ناامیدی؟