پرسیدن توانایی‌های فردی

همان‌طور که در تمرین قبل مطرح شد، ممکن است کارهایی که برای تو بسیار ساده‌اند و انجامش بدون کوچک‌ترین تلاش انجام می‌شود، برای اطرافیانت دشوار و چه‌بسا غیرممکن باشد.

در این تمرین با کسانی (دوست، هم‌مدرسه‌ای یا همکار) که شناخت عمیق‌تری از تو دارند صحبت کن. می‌توانی اهمیت این تمرین را برایشان توضیح دهی و بگویی که چقدر دیدگاهشان می‌تواند برای تو مفید باشد.

حال از آنها بپرس که تو را با چه ویژگی‌هایی می‌توانند توصیف کنند. بعدازآن می‌توانی پرسش را بیشتر بازکنی و بپرسی که تو را با چه توانایی‌هایی می‌شناسند.

این پرسش یا می‌تواند حضوری باشد یا غیرحضوری. خوبی نوع غیرحضوری در این است که فرد مقابل، فرصت فکر کردن دارد و لازم نیست سریع پاسخ دهد. اگر هم حضوری این پرسش را مطرح می‌کنی، حتماً فرصت لازم برای فکرکردن را به فرد مقابل بده.