پرسیدن علاقه‌های کودکی از پدر و مادر

شاید قبلاً داستان‌هایی از پدر و مادر دربارهٔ علاقه و استعداد خود شنیده باشی و تا حدی هم آنها را به یاد داری. اما اگر فرصت و امکانش وجود دارد، زمانی را به این موضوع اختصاص بده. گویی که با پدر و مادر دربارهٔ چند پرسش زیر مصاحبه می‌کنید:

  • من به چه موضوعاتی علاقه داشتم؟
  • به نظرتان من در چه‌کارهایی مهارت داشتم؟
  • دوست داشتم چه نوع بازی را مدام تکرار کنم؟