یافتن انجام کاری که برایت راحت بوده و هست

توجه به این پرسش بسیار مهم است. چراکه می‌تواند یکی از اجزایThe Genius Zone را رونمایی کند.

عموماً در طول زندگی، کارهایی که انجامش برایم بسیار راحت بوده و هست، مورد کم‌لطفی و بی‌توجهی از طرف خودمان قرار می‌گیرد. چراکه به‌صورت پیش‌فرض گمان می‌کنیم که «توانایی» نبوده و همه آن را دارند.

البته که این‌طور نیست. شاید دقیقاً این کارهای کوچک مثل برقراری راحت ارتباط با دیگران، توجه به توانایی‌های ویژهٔ افراد یا حتی خنداندن دیگران، برای دیگران کار بسیار سختی باشد که در تمرین بعد به آن اشاره می‌کنیم.

اما امروز و در این فرصت، به هر آنچه در این دسته می‌گنجد، فکر کن.

چه کار(هایی) است که انجامش برایت اصلاً سخت نیست؟