یافتن ریشهٔ بعضی از علاقه‌های شخصی در اعضای خانواده و دنبال‌کردن آیندهٔ آن

این مرحله را هم می‌توانی با پدر و مادر، برادر یا خواهر یا حتی تنها انجام دهی.

اهمیت این مرحله در آن است که بدانی آیا استعداد یا علاقه‌ای در خانوادهٔ شما وجود دارد که شاید در تو نیز نهفته مانده باشد.

این کارها ممکن است در اعضای خانواده نیز هیچ‌وقت به شغل تبدیل نشده باشد و بیشتر شبیه مهارتی باشد که در زندگی کارایی داشته است. مانند مهارت نوشتن روزانه، آرشیو کردن عکس و موسیقی یا جمع‌آوری دستورهای آشپزی از نسل‌های قبل.

پرسش‌های مهم در این بخش:

  • آیا توانمندی یا استعدادی در خانوادهٔ من وجود دارد که ممکن است من نیز از آن بهره برده باشم؟
  • پیش‌تر از این توانایی چطور استفاده می‌شد؟
  • آیا من در این توانایی استعدادی دارم؟
  • آیا علاقه‌ای برای ادغام آن در کار فعلی یا روش انجام کارهایم دارم؟

نمونهٔ تیتر ۲

نوشتهٔ تیتر ۲

نمونهٔ تیتر ۳

نوشتهٔ تیتر ۳