اندر احوالات روزمره؛ خوبم

دو نفر در حال صحبت در کافه

می‌خواهم با کسانی صحبت‌کنم که به مسائل توجه‌دارند و مایل‌اند تفاوت عمیقی ایجاد کنند. ~مارک ویکتور هانسن وقتی می‌گوییم یا می‌شنویم «خوبم»، چه اطلاعاتی در این کلمه نهفته است؟ به‌طور کل نیت ما از پرسیدن حال افراد در روز چیست؟ آیا بخشی از مکالمۀ غیرارادی است؟ در پاسخ آن تفاوتی برای پرسش‌گر و پاسخ‌دهنده وجود دارد؟ اصلا چرا […]