معنای زندگی

کمال

طبیعت همه را به‌سوی کمال هدایت می‌کند. برای رسیدن به آن نیاز به درکی از هویت شخصی و یادگیری مهارت‌های زندگی است.

کمال در معنای زندگی

تمام نوشته‌های کمال

نمایی از هواپیما

همین لحظه کافی است

در هواپیمایی بودم که برای توقفی کوتاه در حال نشستن در پورت لند بود و به درخشش صورتی‌رنگ طلوع آفتاب بر کوه‌های آبی و بنفش

ادامهٔ نوشته >

ساخته شده با ❤ در تهران، ازمیر و ونکوور

تولید ۱۳۹۳ - ۱۴۰۳