راهنمای کوتاه ساده‌زیستی؛ مهارتی برای لذت بیشتر در زندگی

ساده‌زیستی به معنی زندگی در فقر نیست. به معنای محروم کردن خود از نیازها هم نیست، بلکه به معنی حذف کردن اضافه‌ها و شلوغی‌های زندگی است تا اصل آن نمایان شود.

اصل، همان «خودِ واقعی» است. خودی که با وسایل، خانه یا ماشین تعریف نمی‌شود.

۱۹٬۹۰۰ تومان

راهنمای ساده‌زیستی برای چه؟

قصد من از نوشتن این کتابچه، معرفی ساده‌زیستی و اهمیت آن است. به نظرم تعریف این نوع از زندگی در فرهنگ ما نامشخص است و حتی تصویر منفی از آن در ذهن شکل‌گرفته که با ماهیت آن بسیار متفاوت است.

سعی دارم در این راهنما، با مثال و تمرین‌هایی از تجربهٔ عملی خود، دلایلی را برای تشویق به این نوع از زندگی بیاورم. می‌‌خواهم به این روش تشویق کنم چون معتقدم ساده زیستن مهارتی است برای زندگی باکیفیت و همین دلیل برای یادگیری‌اش کافی است.

پس اگر نگاه تو نیز همانند من به کیفیت زندگی است، این راهنما برایت مفید خواهد بود.

ما شلوغی‌ها را خلوت، مشغولیت‌ها را طرد و استرس را کم نمی‌کنیم تا زندگی ساده داشته باشیم.

بلکه این کارها را انجام می‌دهیم تا زندگی داشته باشیم.

Courtney Carver

درگذشته، ذهنیت من نیز مانند بسیاری دیگر در تعریف ساده‌زیستی محدود بود. همان‌گونه به این مقوله نگاه می‌کردم که هم‌اکنون در ذهن بسیاری نقش بسته است. نگاهی که این روش را محدودیت، ناچاری و محروم شدن از لذت‌های زندگی می‌داند. دیدگاهی که باور دارد، ما کار می‌کنیم تا توانایی برطرف کردن نیازهای خود را (البته محدود در یک سطح) داشته باشیم.

البته در مورد من، شرایط کمی فرق داشت. فکر می‌کردم که ساده‌زیستی، تمام و کمال به داشتن و نداشتن (وسیله) محدود می‌شود و گمان می‌بردم با حذف وسیله‌ای که روزی برای آن منابع بسیاری صرف کرده‌ام، به یک ساده‌زیست تبدیل می‌شوم.

ازاین‌رو برای رسیدن به هدف ساده‌زیستی، حذف کردن و جایگزینی را به روندی در زندگی خود تبدیل کردم. اول از اضافه‌ها شروع کردم. بعد سراغ بی‌استفاده‌ها رفتم. در آخر جایگزینی (یکی اضافه در مقابل یکی کم) را امتحان کردم.

این روش‌ها کمک کرد تا نسبت به آنچه دارم و می‌خواهم داشته باشم، آگاه شوم. کمک کرد تا دلیل خرید و اضافه کردن وسیله‌ای، چیزی بیش از هوس و علاقهٔ مقطعی باشد.

آواتار آیدین حبیبیآیدین حبیبی
پاییز ۱۳۹۶

کتابچهٔ راهنمای ساده‌زیستی

۱۹٬۹۰۰ تومان

تصویر راهنمای کوتاه ساده‌زیستی - آیفون

راهنمای ساده‌زیستی به چه پرسش‌هایی پاسخ می‌دهد؟

کتابچهٔ راهنمای ساده‌زیستی

۱۹٬۹۰۰ تومان

پرسشی داری؟

اگر هنوز ابهامی داری، لطفاً از طریق فرم زیر با من تماس بگیر تا راهنمایی کنم.

ساده‌زیستی ارتباطی با وسایل ندارد؛ بلکه مربوط به روحت است. همان قسمتی که ورای تمام وسایل است.

Lisa Avellan