سایت جدید

به نسخه جدید سایت خوش آمدی. چندروزی را برای جابه‌جایی سرور و تغییر ظاهر سایت، مشغول بودم ولی هنوز تکمیل نشده است. از فردا نوشته‌ها را شروع می‌کنیم و کم‌کم به ایرادهای دیگر توجه می‌کنیم. در این نسخه سعی کرده‌ام تا تمرکز اصلی بر محتوا و خواندن آن باشد و هرآنچه مانع آن است، حذف […]