یافتن وضوح (شفافیت)؛ دلیل وجودی باغ عدن

انتخاب جاده در کوهستان

مدتی است که به دلایل فعالیت‌هایم فکر می‌کنم. سعی می‌کنم با پرسش‌های کلی و جزئی، چرایی کارم را مشخص کنم. البته این روندی است که تقریباً هرسال انجام می‌دهم و حتی سال گذشته هم در همین‌جا مطرح کردم و بازخورد گرفتم. پرسش‌های بالا، تنها بخشی از پرسش‌هایی است که برای واضح شدن دلیل وجودی کارم […]

شفافیت

کوه برفی

از پست آخر بیش از یک هفته می‌گذرد و در این مدت مسیر پیش رویم کمی واضح‌تر شده است. انگار کمی هوای مه‌گرفته، آفتابی شده و جاده‌هایی مقابلم پدیدار شده‌اند. در نوشتهٔ قبل برای ایده‌گرفتن از شما کمک خواستم. در این مدت تعدادی مستقیم ایمیل فرستادند، عده‌ای دیدگاهشان را مستقیم فرستادند یا در سایت نوشتند. با چند نفر […]

توهم شفافیت؛ فکر می‌کردم که فکر می‌کردی

دو نفر در حال گفت‌وگو

تابه‌حال چند بارشده که: مطمئن باشید حرفی را واضح گفته‌اید، ولی برای شنونده نامفهوم بوده؟ رفتار مخاطبتان را نتیجۀ لج‌بازی یا مخالفت دیده‌اید؟ کاری را برای کسی انجام داده ولی کاملاً برعکس خواستۀ او بوده؟ [مدتی به این پرسش‌ها توجه کنید و سپس ادامه دهید.]