راهنما (Coach) و راهجو (Coachee) کیستند؟

در حال گفت‌وگو در غروب

جایگاه راهنما بدون جهت‌گیری (گرایش)، وابستگی احساسی و قضاوت است. در این جایگاه، پیشنهاد، نصیحت و تجربهٔ شخصی، به راهجو داده نمی‌شود.

چرا تصمیم گرفتم راهنما (Coach) شوم؟

در مسیر سعود به قله

از حدود دو سال پیش علاقه‌ام را برای شنیدن افراد با سطح جدیدی دنبال می‌کنم. می‌خواهم جوری بشنوم که انتظار دارم همه بشنوند. دوست دارم این توانایی را در اختیار دیگران قرار دهم. از جایی در زندگی متوجه شدم هرکسی حداقل یک توانایی ویژه دارد که ممکن است برای خود و دیگران قابل‌استفاده باشد. دوست دارم آن […]