قراردادهای پنهان در روابط

فرزانه هرروز در سفر است؛ بدون اینکه خانه‌اش را ترک کند. هرقدر هم که مناظر مقابلش باشکوه باشند، به آرامش او خدشه‌ای وارد نمی‌شود. – لائوتزو، تائو ته چینگ امروز صحبتی با دوست عزیزی داشتم که به‌دلیل دوری از هم، مدتی امکان صحبت حضوری نداشتیم. بعد از کمی صحبت و به‌گمانم فراهم‌شدن «فضای امن» و مدتی منّ‌و‌من، […]