کارگاه تغییر توسط ساخت عادت‌های سازنده

باهمکاری گروه بیست‌تاسی کارگاه «تغییر توسط ساخت عادت‌های سازنده» را سه‌شنبه، ۱۱اسفند۱۳۹۴ برگذار خواهیم کرد. زندگی ما مجموعه‌ای است از عادت‌های ارادی و غیرارادی. خوشبختانه مسئولیت عادت‌های غیرارادی (نفس کشیدن، پلک زدن و ضربان قلب و…) بر عهدۀ ما نیست و بدن هماهنگی و تعادل آن را انجام می‌دهد؛ اما کیفیت زندگی، تماماً ارادی و خواستنی است. ازاین‌رو ساخت عادت‌های سازنده (هرچند کوچک) در بهبود کیفیت زندگی تأثیر مستقیم دارد و از مسئولیت‌های اساسی‌مان است. در این ۲ ساعت توجهمان را به پیداکردن مسیر شخصی و یافتن عادت سازنده منعطف خواهیم کرد. زمان: سه شنبه، ۱۱ اسفند ۱۳۹۴، ساعت...

دعوت به دورهمی درون‌گردان

پیشنهادی برای شرکت‌کنندگان کارگاه درون‌گردی (دوره‌های تیر، مرداد و شهریور ۹۴) دارم. (این جلسه ادامۀ کارگاه قبل خواهد بود.) یک روز دورهم برای اشتراک گذاشتن تجربه‌های پس از کارگاه. پرسش اصلی روز: «در این مدت چه چیز در شما تغییر کرده؟» پیرامون این پرسش، از تجربه‌های یکدیگر می‌شنویم و درمورد توجه به نیازهای جدید صحبت خواهیم کرد. علاوه بر آن به پرسش‌های زیر نیز توجه خواهیم کرد: قسمت‌های خوشایند و ناخوشایند در مورد شما و محیط پیرامونتان چه بوده؟ چه چیزهایی مانع تغییر و رشد شما می‌شود؟ (عوامل بیرونی و درونی) چطور می‌توان فرصت جدید برای توانایی‌های خود فراهم کنید؟ چه تجربه...

کارگاه درون‌گردی: تجربه‌ای از ۴ عنصر در ۴ هفته

پنجشنبۀ گذشته (۲۲ مرداد ۱۳۹۴)، آخرین جلسه از دورۀ سوم کارگاه «درون‌گردی» بود. این کارگاه با ۳ گروه و ۱۵ نفر در ۴ هفته انجام شد. همراه یکدیگر با چهار عنصر (باد، آب، آتش و خاک) کارکردیم. ۴ عنصر در ۴ هفته هفتۀ اول را با «باد» شروع کردیم. جالب بود که در همان روز در تهران طوفان آمد. همراه باد به کنج‌های درونمان و گوشه‌های زندگی توجه کردیم. با تمرین چرخ زندگی به نحوۀ چرخش آن دقت کردیم و توجهمان به پستی‌وبلندی‌های آن جلب شد. از خود پرسیدیم که «در حال حاضر چه چیز نیاز به توجه من دارد؟» در هفتۀ دوم با «آب» جاری شدیم....