آخر هفته با دو کارگاه

کارگاه آشنایی با دوران گیجی و یادگیری از آن

سردرگمی موضوعی است که گه گاهی با آن سروکله می‌زنیم. دورانی که نمی‌دانم‌ها بیشتر از می‌دانم‌هاست. پر از تردید است و اگر حواسمان نباشد و آگاهانه رفتار نکنیم، می‌تواند مخرب باشد.

اما ماهیت این دوران، تخریب نیست و برعکس فرصتی است برای یادگیری از خویش.

دوران گیجی و سردرگمی، معمولاً دوران تاریکی است. شک و تردید، قضاوت و تخریب، همگی در این دوران تکرار می‌شوند.

اما جایی یادگیری ناقص می‌ماند که فکر می‌کنیم، گیجی سازنده نیست و تا می‌شود باید وارد آن نشد یا از آن بیرون رفت.

برای همین انواع سرگرمی، حواس‌پرتی و فراموشی دوروبرمان پیدا می‌کنیم تا گرفتار گیجی نشویم و از آن فرار کنیم.

از طرفی هم شاید چاره‌ای نداریم. بدن ما جوری طراحی‌شده است که تا جای ممکن، ما را از خطر نجات دهد. ذهنمان هم علاقه‌ای به ندانستن ندارد. دوست دارد که برای هر پرسشی، جوابی مقابلمان بگذارد. برای همین سردرگمی و گیجی معادله‌ای است که نه بدنمان به آن، تن می‌دهد و نه ذهنمان پاسخی برای آن دارد.

۷ بهمن در کارگاه آشنایی با دوران گیجی و یادگیری از آن
توضیح کارگاه و ثبت نام در ایوند

کارگاه تغییر از طریق ساخت عادت‌های سازنده

هرلحظه در حال تغییر است و ما نیز بخشی از آن هستیم. خواه بخواهیم، خواه نخواهیم.

خواه بخواهیم که جهت جدیدی برای تغییر خود فراهم کنیم یا مقاومت کنیم و از حرکت بایستیم.

می‌توان گفت که زندگی ما از مجموعه‌ای عادت شکل‌گرفته است. برخی ارادی و برخی غیرارادی.

تعدادی از آن‌ها مانند نفس کشیدن، ضربان قلب و فعالیت مغز، خوشبختانه ارادی نیست.

تصور کن اگر برای چند لحظه مشغول تلگرام می‌شدیم و یادمان می‌رفت نفس بکشیم!

خوشبختانه قسمت پیچیدهٔ حیات به ما سپرده نشده و با بهترین شرایط در جریان است. در مقابل زندگی کردن و انتخاب کیفیت آن کاملاً به عهدهٔ ماست.

کیفیتی که به‌واسطهٔ مجموعه‌ای از عادت شکل‌گرفته است. بخشی خوشایند و بخشی ناخوشایند.

۸ بهمن در کارگاه تغییر از طریق ساخت عادت‌های سازنده
توضیح کارگاه و ثبت نام در ایوند