کارگاه و رویداد آموزشی

رویدادهای پیش رو

رویدادهای گذشته

 • وبینار «سال ۹۷ را چطور ببندیم؟» – ۱۶ اسفند ۱۳۹۷
 • تمرین گروهی «قطب‌نمای سال» (بستن سال قبل و بازکردن سال جدید) – ۱۷ اسفند ۱۳۹۶
 • کارگاه «چطور سال ۹۶ را ببندیم؟» – ۱۰ اسفند ۱۳۹۶
 • سومین کارگاه «ساخت زندگی بر پایهٔ استانداردهای شخصی» – ۱۲ بهمن ۱۳۹۶
 • نشست پنجم وقتی برای خویش با موضوع «چهار میثاق زندگی من چیست؟» – ۳ بهمن ۱۳۹۶
 • چهارمین کارگاه «تغییر توسط ساخت عادت‌های سازنده» – ۲۵ دی ۱۳۹۶
 • نشست چهارم وقتی برای خویش با موضوع «نیاز چیست، خواسته کدام است؟» – ۱۱ دی ۱۳۹۶
 • دومین کارگاه «چرا گفت‌وگو مهم است؟» – ۴ دی ۱۳۹۶
 • نشست سوم وقتی برای خویش با موضوع «معیار خوشحالی چیست؟» – ۲۷ آذر ۱۳۹۶
 • دومین کارگاه «ساخت زندگی بر پایهٔ استانداردهای شخصی» – ۲۰ آذر ۱۳۹۶
 • سومین کارگاه «تغییر توسط ساخت عادت‌های سازنده» – ۱۳ آذر ۱۳۹۶
 • نشست دوم وقتی برای خویش با موضوع «چه چیز برات مهمه؟» – ۱۱ آذر ۱۳۹۶
 • نشست اول وقتی برای خویش با موضوع «چه چیز برات مهمه؟» – ۲۹ آبان ۱۳۹۶
 • کارگاه «موانع رسیدن به شغل بامعنی» – ۲۷ شهریور ۹۶
 • کارگاه «ساخت زندگی بر پایهٔ استانداردهای شخصی» – ۳۰ مرداد ۱۳۹۶
 • کارگاه «چرا گفت‌وگو مهم است؟» – ۲۶ مرداد ۱۳۹۶
 • دومین کارگاه «تغییر توسط ساخت عادت‌های سازنده» – ۱۲ تیر ۱۳۹۶
 • دومین وبینار «روش‌هایی برای تغییر خود» – ۲۲ خرداد ۱۳۹۶
 • وبینار «روش‌هایی برای تغییر خود» – ۱ خرداد ۱۳۹۶
 • کارگاه «موانع رسیدن به شغل بامعنی» – ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
 • سخنرانی در اولین جشنوارهٔ صلح بین‌المللی با موضوع «از صلح با خویش تا صلح جهانی» در دانشگاه الزهرا – ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
 • وبینار پرسش و پاسخ دربارهٔ دورهٔ «کسب‌وکار من» – ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
 • دومین کارگاه «آشنایی با گفت‌وگوی عمیق» – ۳۱ فروردین ۱۳۹۶
 • کارگاه «چگونه سال ۹۵ را ببندیم؟» – ۱۹ اسفند ۱۳۹۵
 • کارگاه «آشنایی با گفت‌وگوی عمیق» – ۲۸ بهمن ۱۳۹۵
 • کارگاه «تغییر توسط ساخت عادت‌های سازنده» – ۸ بهمن ۱۳۹۵
 • کارگاه «آشنایی با دوران گیجی و یادگیری از آن» – ۷ بهمن ۱۳۹۵
 • کارگاه «تغییر توسط ساخت عادت‌های سازنده» – ۱۱ اسفند ۱۳۹۴
 • کارگاه «درون گردی» – ۵، ۱۲، ۱۹ و ۲۶ شهریور ۱۳۹۴
 • کارگاه «درون گردی» – ۱، ۸، ۱۵ و ۲۲ مرداد ۱۳۹۴
 • کارگاه «درون گردی» – ۳۰ تیر، ۶، ۱۳ و ۲۰ مرداد ۱۳۹۴
 • کارگاه «درون گردی» – ۲۸ تیر، ۴، ۱۱ و ۱۸ مرداد ۱۳۹۴

رویدادهای خویش در ایوند