چطور خودم را بیشتر دوست داشته باشم؟

سفری برای خود

حتماً این جملهٔ معروف را شنیده‌ای که می‌گوید، «برای دوست داشتن دیگری، باید اول خودت را دوست داشته باشی.» فکر می‌کنی چرا این‌طور است؟ به نظرم چون دوست داشتن مانند سایر توانایی‌های فردی، یک مهارت است و شروع آن از طریق تمرین شخصی است. یعنی تا زمانی که توانایی دوست داشتن خودت را نداشته باشی، نمی‌توانی دیگری را دوست داشته باشی. بگذار مثالی بزنم که شاید این موضوع برایت واضح‌تر شود. این مثالی است که شاید بارها شنیده باشی ولی در اینجا می‌خواهم آن را دوباره یادآوری کنم. هر بار بعد از سوارشدن در هواپیما و قبل از پرواز،...

شناسایی الگوی رفتاری در ترس‌های پنهان ولی آشنا

روبرویی با ترس در غار

اخیراً در فرآیند همکاری در مورد متفاوت با الگوی رفتاری مشابهی در خود روبرو شدم. معمولاً روال تصمیم‌گیری در من آهسته است و اغلب برای تصمیم‌های بزرگی نظیر همکاری، نیاز به چند روزی زمان برای هماهنگ شدن با آن دارم. در یک ماه گذشته نیز، روند تصمیم‌گیری نیز مشابه بود. در ابتدا مردد می‌شوم و سپس دلایل مثبتی به نفع انجامش پیدا می‌کنم. اما این بار شرایط کمی متفاوت بود. در جریان تصمیم‌گیری، من با ترس‌هایی پنهان ولی آشنا روبرو شدم. نمونه‌هایی مانند: ترس از دست دادن آزادی ترس نرسیدن به‌حق و حقوقم ترس از دشواری‌های همکاری و ترس‌های...

زندگی آگاهانه با توجه به نیازهای خویش

زنی در طبیعت بی‌کران

انسان کمال‌گراست. به همین دلیل تمایل ندارد در یک نقطه و برای مدت طولانی بماند. اگر هم به دلیلی ماند، نگاهش رو به آینده و رویکردش به حرکت است. همین رویهٔ انسان است که دلیل پیشرفت و در مواردی عقب‌گرد او شده است. نگاهی که مترادف به دست آوردن، کسب کردن و فاتح بودن است و او را راضی می‌کند. این‌گونه است که اگر دنیا را هم به او دهند، دنیای دیگری می‌خواهد. ولی زمانی که به کمال خویش می‌اندیشیم، منظور کدام بخش از خود است؟ خویش چیست فکر می‌کنی خویش از چه بخش‌هایی تشکیل‌شده است...

تصویر دنیایی که هرکس جای خودش را دارد

دوچرخه سواری به مقصد نامعلوم

هرچند وقت یک‌بار، مفهوم «عنصر وجودی» برایم پررنگ می‌شود. مفهوم عنصر وجودی (Element) را آقای کن رابینسون مطرح کرده است. او سال‌هاست با افرادی مصاحبه می‌کند که عنصر وجودی‌شان را یافته‌اند و نتایج آن تابه‌حال در این کتاب و آن کتاب گفته‌شده است. راهنمای کوتاه و رایگان «در جستجوی عنصر وجودی» تعریف عنصر وجودی، تلاقی استعداد و علاقه‌ای است که منجر به شغل می‌شود. شغل در عنصر وجودی مهم است. چون بیشتر ما در رشته‌های...